Η Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση (ΚΕΚ) είναι μια σύνθετη κατάσταση που παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα κλινικών συμπτωμάτων, τα οποία προκαλούνται από μια αρχική προσβολή στον εγκέφαλο μέσω μιας εξωτερικής μηχανικής δύναμης στο κρανίο. Η ΚΕΚ είναι παγκοσμίως, μία από τις κύριες αιτίες θνησιμότητας. Η παθοφυσιολογία της ΚΕΚ είναι σύνθετη και συνίσταται σε πρωτοπαθή και δευτεροπαθή βλάβη. Στην οξεία πρωτοπαθή φάση, ο εγκεφαλικός ιστός που καταστράφηκε κατά την πρόσκρουση περιλαμβάνει νευρώνες, γλοία και ενδοθηλιακά κύτταρα, με αποτέλεσμα την ρήξη του αιματοεγκεφαλικού φραγμού. Στην όψιμη δευτεροπαθή φάση, οι «τοξίνες» που απελευθερώνονται από τα κατεστραμμένα κύτταρα ενεργοποιούν τη διαδικασία της νευροφλεγμονής σε γειτονικά κύτταρα, οδηγώντας τελικά σε επιδείνωση του αρχικού τραυματισμού.Όσο προχωρούν οι έρευνες μελετάται καλύτερα η παθοφυσιολογία και οι μοριακοί μηχανισμοί που διέπουν αυτήν την κατάσταση και εμφανίζονται πολλές νέες θεραπευτικές στρατηγικές, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτές που εφαρμόζουν βλαστοκύτταρα, για τη βελτίωση, αποκατάσταση ή και υποστροφή της βλάβης.Τα μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα θεωρείται πως μπορούν να έχουν κλινική χρησιμότητα και εφαρμογή σε νευροεκφυλιστικές παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ). Η πιθανή χρησιμότητά τους είναι αποτέλεσμα της εγγενούς ικανότητάς τους να αποκαθιστούν κατεστραμμένους ιστούς, να παράγουν θεραπευτικές πρωτεΐνες και να μεταναστεύουν σε θέσεις εντός του εγκεφάλου, με την βοήθεια του ΕΝΥ. Ωστόσο, παραμένει ασαφές εάν το ΕΝΥ είναι δυνατόν να ευοδώσει στις συνθήκες της νευροφλεγμονής και της ΚΕΚ τη βιωσιμότητα, τον πολλαπλασιασμό και τη μετανάστευση αυτών των κυττάρων.Ο στόχος αυτής της μελέτης είναι να αξιολογηθεί η επίδραση που έχει το ΕΝΥ στην επιβίωση, τον πολλαπλασιασμό, τη μετανάστευση και τη διαφοροποίηση των ανθρώπινων μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων. Επιπλέον, για πρώτη φορά μετρήθηκαν επίπεδα Emmprin και Osteopontin στο αίμα και το ΕΝΥ, ασθενών με ΚΕΚ και νευροεκφυλιστική νόσο, με σκοπό να αξιολογηθεί η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν ως προγνωστικοί δείκτες βαρύτητας της τραυματικής εγκεφαλικής βλάβης.


Δείτε εδώ αναλυτικά την διδακτορική διατριβή του γιατρού.