×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 188

Μηνιγγιώματα

Τι είναι το μηνιγγίωμα?

Είναι κατά κανόνα καλοήθης όγκος. Σε ένα ποσοστό 2-6% ανευρίσκεται και κακοήθης αναπλαστική μορφή.

Πόσο συχνό είναι?

Αποτελεί το 15-20% των όγκων του εγκεφάλου, προσβάλλει συνήθως την μέση και μεγάλη ηλικία και εμφανίζεται στις γυναίκες με διπλάσια συχνότητα από ότι στους άνδρες.

Μεγαλώνει απωθώντας τον εγκέφαλο, διηθεί όμως την σκληρά μήνιγγα ή/και το οστό στο σημείο που προσκολλάται και είναι καλά περιγεγραμμένο στην υπόλοιπη επιφάνεια του.

Που εμφανίζεται?

Μπορεί να εμφανισθεί σε οποιοδήποτε σημείο της κρανιακής κοιλότητας, αλλά συχνότερα εμφανίζεται στην έξω επιφάνεια των ημισφαιρίων, στο δρέπανο, στην παραοβελιαία περιοχή και στο πρόσθιο ήμισυ της βάσεως του κρανίου.

Ποια είναι τα συμπτώματα που θα έχω?

Μπορεί να φτάσει σε μεγάλο μέγεθος (γιγάντιαίο μηνιγγίωμα). Μεγαλώνει αργά κατά την διάρκεια πολλών ετών, παρέχοντας έτσι στον εγκέφαλο την ευκαιρία να προσαρμοσθεί σταδιακά λαι να συνηθίζει στην νέα κατάσταση. Έτσι εγηξείται γιατί για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να μην υπάρχουν καθόλου συμπτώματα.

Αν υπάρχει πίεση επί του φλοιού μπορεί να υπάρξουν επιληπτικές κρίσεις. Άλλα συμπτώματα είναι αυτά της αυξημένης ενδοκράνιας πίεσης δηλαδή κεφαλαλγία, έμετοι,ναυτία, ζάλη ή άλλα πιο εξειδικευμένα αναλόγως πάντα με την περιοχή του εγκεφάλου που ασκείται η πίεση από τον όγκο.

Πως Θα γίνει η διάγνωση του όγκου?

Η εντόπιση και η διάγνωση θα γίνει με τον απεικονιστικό έλεγχο του εγκεφάλου. Αρχικά με την Αξονική Τομογραφία Εγκεφάλου όπου θα η μάζα συνήθως προσλαμβάνει έντονα σκιαγραφικό, αναδεικνύεται περιγεγραμμένος όγκος σε επαφή με την μήνιγγα ή το οστό. Η Μαγνητική Τομογραφία θα απεικονίσει λεπτομερώς την σχέση του όγκου με τις γύρω δομές καθώς και θα βοηθήσει τον σχεδιασμό της χειρουργικής επέμβασης. Πιθανόν σε ιδιαίτερα αγγειοβριθείς όγκους να χρειαστεί η διενέργεια Αγγειογραφίας και ίσως και πιθανά να χρειαστεί ο εμβολισμός τροφοφόρων αγγείων του όγκου προεγχειρητικά.

Ποια είναι η θεραπεία του μηνιγγιώματος?

Στις περισσότερες περιπτώσεις η ριζική χειρουργική αφαίρεση του όγκου οδηγεί σε ίαση.

Εντούτοις ένα ποσοστό περίπου 10-15% υποτροπιάζει τα επόμενα 5 χρόνια ακόμα και αν θεωρηθεί πως έγινε πλήρης αφαίρεση του όγκου. Ακόμη και στην περίπτωση της υποτροπής πρόκειται συνήθως πάλι για καλοήθη όγκο που είναι δυνατόν να χειρουργηθεί εκ νέου.

Η ακτινοβολία ενδείκνυται στην κακοήθη αναπλαστική μορφή του όγκου.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ