×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 188

Βαλβίδα Υδροκεφάλου

Τι είναι η βαλβίδα υδροκεφάλου?

Είναι η εμφυτεύσιμη εκείνη ιατρική συσκευή που επιτρέπει την παροχέτευση του πλεονάζοντος εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ) έτσι ώστε να μειωθεί η ενδοκράνια πίεση και να αποσυμφορηθεί ο εγκέφαλος από την αύξηση της.

Αποτελείται από 3 μέρη, ένα δηλαδή κεντρικό καθετήρα (σωληνάκι) που εισάγεται στο κοιλιακό σύστημα του εγκεφάλου και απομακρύνει το εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ),από μια βαλβίδα που ρυθμίζει τη ροή του ΕΝΥ και  από το περιφερικό καθετήρα (σωληνάκι) που διοχετεύει το υγρό στην περιφέρεια, συνηθέστερα στην ελεύθερη περιτοναϊκή κοιλότητα (κοιλιά) του ασθενούς.

Είναι η συνηθέστερη χειρουργική μέθοδος για την αντιμετώπιση του υδροκεφάλου  ώστε να επιτευχθεί η παροχέτευση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ) που συσσωρεύεται στο κοιλιακό σύστημα, παρακάμπτοντας το όποιο κώλυμα στην κυκλοφορία του.

Πως γίνεται η επέμβαση?

Κατά την επέμβαση αυτή μέσω μιας κρανιοανάτρησης (διάνοιξης τρύπας στο κρανίο δια μικρής δερματικής τομής) προωθείται στο κοιλιακό σύστημα του εγκεφάλου ο κεντρικός καθετήρας. Αυτός  συνδέεται με μια βαλβίδα που τοποθετείται υποδόρια πίσω από το αυτί και συνδέεται με έναν μακρύ λεπτό παροχετευτικό σωλήνα, ο οποίος πορεύεται υποδόρια μέχρι την κοιλιά όπου και μέσω μικρής τομής βυθίζεται στον περιτοναϊκό χώρο.

Ποιος ασθενής χρειάζεται βαλβίδα υδροκεφάλου?

Οι άνθρωποι οποιασδήποτε ηλικίας μπορούν να αναπτύξουν υδροκεφαλία και ως εκ τούτου απαιτούν μια κοιλιοπεριτοναϊκή παροχέτευση ΕΝΥ.

Ωστόσο, σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες ο υδροκέφαλος είναι πιθανότερο να εμφανιστεί σε βρέφη και ηλικιωμένους. Το Εθνικό Ινστιτούτο Νευρολογικών διαταραχών και εγκεφαλικών αγγειακών συμβαμάτων των ΗΠΑ εκτιμά ότι ένα έως δύο από τα 1.000 μωρά γεννιούνται με υδροκέφαλο.

Η περίσσεια υγρού μπορεί να δημιουργηθεί γύρω από τον εγκέφαλο για διάφορους λόγους, όπως:

  • Υπερπαραγωγή του ΕΝΥ
  • Ανεπαρκής απορρόφηση του ΕΝΥ
  • Διαφόρων ειδών εμπόδια που δεν επιτρέπουν στο ΕΝΥ να ρέει ελεύθερα
  • Οι κύστες, οι όγκοι ή η φλεγμονή στον εγκέφαλο μπορούν να παρεμποδίσουν την κανονική ροή του ΕΝΥ και να δημιουργήσουν μια μη ασφαλή συσσώρευση.

Πόσο διαρκεί το χειρουργείο ?

Συνήθως η επέμβαση ολοκληρώνεται σε 2 ώρες.

Ο ασθενής δύναται να λάβει εξιτήριο σε 3 με 4 ημέρες

Υπάρχουν διαφόρων ειδών βαλβίδες σταθερής ή ρυθμιζόμενης ροής ΕΝΥ ανάλογα με την ενδοκράνια πίεση, ή ακόμη σταθερής ή ρυθμιζόμενης πίεσης αναλόγως τις ανάγκες του ασθενούς ώστε να είναι δυνατή μετεγχειρητικά από τον νευροχειρουργό η παρακολούθηση και διακύμανση των παραμέτρων ρύθμισης της βαλβίδος ανάλογα με την κλινική εικόνα του ασθενούς.

Σε ορισμένες περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η τοποθέτηση του καθετήρα στην περιτοναϊκή κοιλότητα, μπορεί να τοποθετηθεί εντός κάποιας μεγάλης φλέβας που καταλήγει στο στον δεξιό κόλπο της καρδιάς.

Τα τελευταία χρόνια με την ευρεία και συνεχώς αυξανόμενη χρήση των ενδοσκοπίων στη νευροχειρουργική (νευροενδοσκόπια) έχει αναπτυχθεί η τεχνική της ενδοσκοπικής τρίτης κοιλιοστομίας για την αντιμετώπιση περιπτώσεων αποφρακτικού υδροκεφάλου χωρίς να απαιτείται η εμφύτευση συσκευής βαλβίδος.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ