×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 188

Ενδοσκοπική 3η Κοιλιοστομία

Η ενδοσκοπική τρίτη κοιλιοστομία και γενικότερα η νευροενδοσκόπηση εισάγει εδώ και μια δεκαετία περίπου νέα δεδομένα στην χειρουργική του εγκεφάλου και όχι μόνον.

Με την βοήθεια του ενδοσκοπίου λοιπόν γίνεται η διάνοιξη μιας μικρής οπής στον πυθμένα της τρίτης κοιλίας του εγκεφάλου έτσι ώστε η ροή του ΕΝΥ να αλλάζει οδό κυκλοφορίας και να οδεύει έμπροσθεν της γέφυρας του εγκεφάλου, παρακάμπτοντας τον υδραγωγό του Sylvius σε ένα προσχηματισμένο φυσιολογικό χώρο με ΕΝΥ που λέγεται μεσοσκελιαία δεξαμενή.

Εντοπίζεται το τρήμα επικοινωνίας με την 3η κοιλία που ονομάζεται τρήμα του Monro. Το ενδοσκόπιο εισάγεται στην 3η κοιλία και ακολουθεί διάνοιξη του εδάφους της με ειδικό καθετήρα με μικρό «μπαλονάκι» (neurobaloon) με την βοήθεια του οποίου δια συνεχών και αλλεπάλληλων εμφυσήσεων αέρος ή εγχύσεων ύδατος εντός του μπαλονιού και με ήπιους χειρισμούς διευρύνεται η οπή.

Neurobaloon. Το ειδικό δίχωρο » μπαλονάκι» το οποίο εισάγεται στην οπή που έχει διανοιχθεί στο έδαφος της 3ης κοιλίας και διανοίγεται σταδιακά.

Από την οπή αυτή το ενδοσκόπιο εισάγεται στην περιοχή της μεσοσκελιαίας δεξαμενής για τον έλεγχο  της  επικοινωνίας. Η επέμβαση διαρκεί 30-45 min της ώρας  και ο ασθενής δύναται να λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο την επόμενη ημέρα.

 Η χειρουργική αυτή τεχνική δια εισαγωγής ενδοσκοπίου που ειδικά για την κοιλία του εγκεφάλου καλείται κοιλιοσκόπιο, έχει ένδειξη σε αποφράξεις υδραγωγού ή σε επείγουσες καταστάσεις χωροκατακτητικής εξεργασίας στον οπίσθιο βόθρο (όγκος, έμφρακτο ή αιμορραγία), σε αυτό που καλούμε αποφρακτικό τύπο υδροκεφάλου ή μη επικοινωνούντα υδροκέφαλο.

Μπορεί να χρησιμοποιειθεί τόσο στην χειρουργική των ενηλίκων όσο και των παίδων, πάντα υπό προϋποθέσεις και με τις ανάλογες ενδείξεις. Επίσης τελευταία αναφέρεται η χρήση και σε άλλες μορφές υδροκεφάλου.

Αυτή η  δημιουργία μιας ελεύθερης επικοινωνίας μεταξύ του εδάφους της τρίτης κοιλίας και της μεσοσκελιαίας δεξαμενής του εγκεφάλου επιφέρει τις περισσότερες φορές επιτυχώς ανακούφιση από τα συμπτώματα του αποφρακτικού υδροκεφάλου, χωρίς την ανάγκη εμφύτευσης του μηχανισμού βαλβίδος που αποτελούσε εως τώρα την κοινή πρακτική.
Υπό φυσιολογικές συνθήκες το εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) από τις πλάγιες κοιλίες του εγκεφάλου παροχετεύεται στην τρίτη κοιλία διά των τρημάτων του Monro. Ακολούθως  ρέει προς την τέταρτη κοιλία μέσω του υδραγωγού του Sylvius και από εκεί προς τις δεξαμενές της βάσης στο ινιακό τρήμα.

Οποιαδήποτε απόφραξη στις περιοχές των τρημάτων για οποιοδήποτε αιτία (συγγενή  ανωμαλία, όγκο, αιμάτωμα, συμφύσεις ή φλεγμονές) που προκαλεί διαταραχή και παρεμποδίζει πλήρως ή μερικώς την ροή του ΕΝΥ έχει ως συνέπεια την αύξηση της ποσότητας του ΕΝΥ εντός του κοιλιακού συστήματος με αποτέλεσμα την διάτασή του, την αύξηση της ενδοκράνιας πίεσης και την εμφάνιση της νευρολογικής συνδρομής λόγω υδροκεφαλίας.

Σε παιδιά κάτω του ενός έτους ο υδροκέφαλος συνεπάγεται καταρχάς δυσανάλογη αύξηση της διαμέτρου της κεφαλής και διάταση της πρόσθιας πηγής του κρανίου.

Σε μεγαλύτερα παιδία ή ενήλικες που έχει επέλθει η συνοστέωση των ραφών του κρανίου και δεν δύναται να διαταθεί ο κρανιακός οστέϊνος κλωβός, ο υδροκέφαλος προκαλεί κεφαλαλγία, ναυτία, έμετο, και διαταραχή οράσεως. Σε προχωρημένες καταστάσεις παρατηρείται έντονη υπνηλία, λήθαργος κώμα και θάνατος.

Η διάγνωση του αποφρακτικού υδροκεφάλου πραγματοποιείται με απεικόνιση μέσω αξονικής ή μαγνητικής τομογραφίας. Η τελευταία, λόγω του υψηλότερου επιπέδου ανάλυσης και λεπτομερούς απεικόνισης, υπερτερεί και μας βοηθά να διαπιστώσουμε και την αιτία συνήθως της νόσου.

Το μεγάλο άλμα στην εξέλιξη της σύγχρονης ιατροτεχνολογίας με τις σύγχρονες μεθόδους απεικόνισης και καταγραφής αλλά και της εξέλιξης της νέα γενιάς ενδοσκοπίων σε συνδυασμό με την υψηλών απαιτήσεων εκπαίδευση των σύγχρονων γενεών νευροχειρουργών, έφεραν την χρήση αυτών των  προηγμένων τεχνικών στο προσκήνιο της καθημερινής χειρουργικής πρακτικής.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ